Friday 25 November
Studios // 10:00 // € Free
AA Vrije Ruimte Festival - Day program OT301 #1
Genre: Discussion, expo, screenings
Open: 10:00 - 21:00 hrs
Tickets: € Free

On Friday 25 November the OT301 will take part in the Vrije Ruimte Festival with a varied program.

••••••• Studio 1••••••• 
Envisioning Free Space  conferences
10:00-11:45: Coöperatief ‘Bassment’ in Amsterdam Zuidoost - Wouter Pocornie (In Dutch)
12:00-13:45: Ideal free space vs. bureaucratic Free Space (In Dutch)
14:00-16:00: AA Talk - Van broedplaats naar vrijplaats (in Dutch). Door AA, Platform BK and Kunstenbond. 

••••••• 4bid gallery••••••• 
12:00-20:00: Expo - Collectief Eigendom
12:00-20:00: Rijkshemelvaart - Expo over de geschiedenis van de Rijkshemelvaartdienst. De reinwaterinstallatie is een monument  als onderdeel van de Stelling van Amsterdam en een van de laatste kraakpanden in de stad.

••••••• Studio 2••••••• 
17:00-19:00: Intermezzo

-----------------------------------------------------------------------
Detailed info conferences:

Coöperatief ‘Bassment’ in Amsterdam Zuidoost
10:00-11:45 - Wouter Pocornie (26H, Amsterdam)
Welke kernelementen zijn hoofdzakelijk nodig voor een woon- of beheer coöperatief waarin creatief talent als collectieve woon- of werkgroep een fysieke, permanente plek krijgt in Amsterdam Zuidoost? Onder de naam Bijlm3r Believers 3.0 (Bijlmer in het kort) werkt community-based architect/stedenbouwkundige Wouter Pocornie aan ruimtelijke strategieën in Amsterdam Zuidoost. Vanuit doorlopend onderzoek waar ook ruimte is voor conceptvorming is het idee ontstaan om een precedent te verbeelden voor jongerenhuisvesting gekoppeld aan creatieve ondernemerschap. Een woon- of beheer coöperatief dient hier als een beoogd precedent via ontwerpend onderzoek. Dit is een verkenning met de intentie om het als initiatief op het gebied van cultureel vastgoed in de nabije toekomst te kunnen aandragen. Het biedt een perspectief als invulling op het veelgebruikte ‘creatief talent’ uit de Bijlmer en de zorgelijke situatie in huisvesting voor jongeren en jongvolwassen op het gebied van wonen en op betaalbare werkplekken.Wij zullen reflecteren op studies en de werkwijze van Bijlmer middels een presentatie (ca. 45 min) en met lessen uit tijdelijke werkplekken zoals broed-/vrijplaatsen en buurt-/community centra in Amsterdam Zuidoost een oefening doen voor het vormgeven van dit beoogde concept met de werktitel Coöperatief Bassment. Deelnemers worden gevraagd mee te denken en te verbeelden in deze korte werksessie. Wij gaan dan samen in gesprek over de hoofdzakelijke kernelementen volgens het model van de ‘Vierdimensionale Benadering’ waarmee Bijlm3r aan conceptvorming werkt. Wij zullen vanuit een gekozen doelgroep en mogelijke ruimtelijke typologieën dan brainstormen over de nodige kaders en ideeën voor collectieve woon- of werkvormen en daarbij horende nodige ondersteuning zoals toewijzing/huisvestingsverordening, financiële constructies en governance.

Ideal free space vs. bureaucratic Free Space
12:00-13:45 - Julian Jansen (Afdeling Vrije Ruime, Gemeente Amsterdam)
In the evaluation of the municipal Expedition Free Space policy, Space of Urgency states that a clear difference has to be made between real, ideal free space and the facilitated legal and bureaucratic Free Space by the municipality. As a fact, many state, including politicians and civil servants, that Free space by means of policy is impossible or at least a paradox. At the same time, well acclaimed free spaces in Amsterdam are legal and more or less bound by municipal rules, often as a result of long legalization processes after being squatted before (like OCCII/Binnenpret, Vrankrijk, Dokhuis Galerie, Zaal100 etcetera). In this session we explore the possibilities of legal free spaces, tap into their experiences and try to answer the difficult questions that arise from making free spaces possible in a legal way through the municipal Free Space policy, if any. Practical arguments are being sought for the main topics in the broader discussion about free spaces in Amsterdam. The municipal Free Space policy team has to deal with many of these questions from e.g. politicians, bureaucrats etcetera, in order to achieve any space for legal ‘Free Spaces’ in a city under pressure. Some of these questions are:
-What is free space? Is there a definition and is it even desirable to have one? In the municipal Expedition Free Space policy document, a set of values of values to describe free space is derived from research, interviews, visits and experience. In a legal way and for bureaucrats, these often are not clear enough to efficiently describe free space.
-What is the limitation of the multi-functionality of free space or how to limit free space from functions and aspects that don’t belong to the values of free space, like commerciality? Or are hybrid models possible?
-Is living an essential function of free space? How to describe the difference between private living and communal living in free space? Living is the politically and legally most argued function of free space, in a city which has very high need for living spaces for many people.
-When a free space is realized, how to ensure that it remains to have an open character and societal function? Especially when living is allowed, how to tackle the argument, that after a while new people are hardly getting access to the free space and a privilege for a ‘happy few’ (sic) is created?
-How to facilitate free spaces for neighbourhoods and people, where less experience with self-organization is present or where this never has been recognized as such?

AA Talk #14 - Van broedplaats naar vrijplaats
14:00-16:00 - Amsterdam Alternative, Platform Beeldende Kunst en de Kunstenbond
Over het opzetten en verkrijgen van collectieve woon- en werkplekken a.k.a. vrijplaatsen.Op 25 november van 14:00 tot 16:00 organiseren Amsterdam Alternative, Platform Beeldende Kunst en de Kunstenbond in de OT301 een publieke discussie over de status en de toekomst van vrijplaatsen in Amsterdam. Een programma waarin cultuurwerkers, vrijbuiters en andere stadsgenoten vertellen over hun gezamenlijke acties, zoektochten, hindernissen en successen in de strijd om betaalbare en duurzame woon- en werkruimte voor kunst, cultuur en buurtinitiatieven, in een steeds duurdere en ontoegankelijkere stad.Het pleidooi voor meer gezamenlijke woon- en werkplekken in collectief beheer of bezit, steekt af tegen het huidige broedplaatsenbeleid in Amsterdam, Hierin zijn tijdelijke contracten de norm, wordt kunst en cultuur ingezet voor gentrificatie, hebben buurtbewoners weinig toegang tot de vrijgekomen panden in hun buurt voor sociale initiatieven en verdwijnt uiteindelijk veel sociaal vastgoed op de markt. Na 20 jaar broedplaats-beleid is het tijd voor nieuw beleid, waarin de gebruikers centraal staan in plaats van de portemonnee van de vastgoedontwikkelaar.Deze Talk is onderdeel van de samenwerking tussen het Vrije Ruimte Festival en de Envisioning Free Space conferentie die wordt georganiseerd door Amsterdam Alternative en Space of Urgency. Een meerdaags programma met veel muziek, kunst, docu’s en discussies over nachtcultuur, inclusieve stedelijke ontwikkeling en vrije ruimte.